Informatie betreft contracten met zorgverzekeraars 2021 van Fysiotherapie Stevenshof

Fysiotherapie Stevenshof tekent voor 2021 geen contracten met:

  • – ASR (= de Amersfoortse en Ditzo)
  • – Caresq’ (=EUCARE/Aevitae)
  • – ENO (=Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg)

 

Wat betekent het niet tekenen van een contract met bovengenoemde verzekeraars voor u en welke consequenties heeft dit voor uw vergoeding als u nog steeds bij deze verzekeraar verzekerd bent?

  • In 2021 zult u na elke behandeling gevraagd worden direct te betalen per Pin.
  • U ontvangt de nota van ons welke u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar.
  • Bij een naturapolis is de vergoeding ongeveer 70% van het marktconforme tarief welke de verzekeraar hanteert. De hoogte hiervan varieert per verzekeraar en was voor 2020 rond de € 30,00 – € 33,00.
  • Bij een restitutiepolis is de vergoeding 100% van het marktconforme tarief.
  • Fysiotherapie Stevenshof hanteert een eigen tarief, welke te vinden is op onze website. Een intake en gespecialiseerde fysiotherapie kost €48,- een reguliere zitting fysiotherapie kost €38,-.

Wilt u toch graag fysiotherapeutische zorg bij ons ontvangen, waarbij de zorgverzekeraar direct aan ons vergoedt, kies dan voor een andere zorgverzekeraar.

Wij hebben wèl contracten afgesloten met alle overige verzekeraars.
 Bij deze verzekeraars worden behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij dienen de factuur rechtstreeks in bij de verzekeraar, die ons rechtstreeks betaalt.

Heeft u Parkinson of Claudicatio Intermittens en wilt u therapie bij ons volgen, dan kan dat alleen als u verzekerd bent bij ONVZ of DSW. Alle andere verzekeraars vergoeden deze ziektebeelden niet bij ons.

Veranderen van verzekeraar moet vóór 31-12-2020, waarna u tot 31-01-2021 kunt kiezen voor een andere verzekering.