Op 12 februari 2016 is het project Welzijn Op Recept gestart. Dit project is een samenwerking tussen de huisartsenpraktijken in de Stevenshof, het Sociaal Wijkteam, RadiusKwadraad en GGD-Hollands Midden.

Het doel van het project is om patiënten met klachten als piekeren, sociaal isolement, somberheid, overbelasting, verveling of angstklachten te kunnen verwijzen naar een Welzijnscoach voor een Welzijnsrecept. Die zal dan, samen met de cliënt, kijken naar een passend Welzijnsarrangement in de wijk. Dit kan op verschillende gebieden zijn: sociale activiteiten ondernemen, bewegen met elkaar, iets nieuws leren, of bijvoorbeeld samen dingen ondernemen. De Welzijncoach zal hierbij begeleiding bieden.

Interesse in dit project? Maak een afspraak bij de huisarts of de praktijkondersteuner in de praktijk; zij zullen u verder helpen.

Zie verder voor meer informatie de website hierover: http://welzijnopreceptleiden.nl/