De praktijkondersteuners nemen een aantal taken van de huisarts over. Zij hebben hiervoor aanvullende scholing gehad. Zij voeren zelfstandig taken uit in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie. De praktijkondersteuner en de huisarts hebben regelmatig overleg. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling.

In onze huisartsenpraktijk werken vier praktijkondersteuners:

 • Gwendolyn de Jongh
 • Marja Hanemaaijer
 • Gerda Koole
 • Maria Rosmolen

Aanwezigheid

Gwendolyn de Jongh woensdag vrijdag
Marja Hanemaaijer maandag woensdag
Gerda Koole dinsdag vrijdag
Maria Rosmolen maandag woensdag donderdag

Spreekuren

De praktijkondersteuners houden spreekuren voor de inventarisatie, behandeling en begeleiding van:

 • suikerziekte (= diabetes mellitus)
 • hoge bloeddruk (= hypertensie) en hart- en vaatziekten
 • stoppen met roken
 • longziekten (COPD en astma)
 • psychische klachten (o.a. somberheid, angst, overspannenheid, stressklachten, rouw)

Vaak vinden driemaandelijkse controles plaats. Bijvoorbeeld bij mensen met suikerziekte, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten. Deze controles gaan volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. En in nauwe samenwerking met uw huisarts.

Begeleiding Stoppen met roken

Deze gedragsmatige ondersteuning wordt vaak vergoed door uw ziektekostenverzekering. Vraagt u dit van te voren na bij uw zorgverzekeraar.
In 2015 kostte de gehele begeleiding €109,32. Hierin volgen wij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.
Wanneer uw verzekering deze begeleiding niet vergoed, dan vragen wij u de kosten vooraf zelf te betalen.

 

Marja Hanemaaijer

Sinds 1997 werkzaam in huisartsenpraktijk Stevenshof.

Aandachtsgebieden:

 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • hart- en vaatziekten / hypertensie
 • hartfalen
 • stoppen met roken
 • astma/COPD

Spreekuur op maandag en woensdagochtend

Maria Rosmolen

Sinds 1990 werkzaam in huisartsenpraktijk Stevenshof.

Aandachtsgebieden:

 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • hart- en vaatziekten / hypertensie
 • hartfalen
 • stoppen met roken
 • astma/COPD

Spreekuur op maandag, woensdag en donderdag

 

Gerda Koole

Sinds 2014 werkzaam als POH-GGZ in huisartsenpraktijk Stevenshof.

Aandachtsgebieden: geestelijke gezondheidszorg (klachten op het gebied van o.a. angst, stemming, rouw, relatie, stress/burnout/overspannenheid, slapeloosheid)

Spreekuur op dinsdag en vrijdag.

Ook werkzaam op woensdag voor huisartsenpraktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing.

Gwendolyn de Jongh

Sinds 2018 werkzaam als POH-GGZ in huisartsenpraktijk Stevenshof.

Aandachtsgebieden: geestelijke gezondheidszorg (klachten op het gebied van o.a. angst, stemming, rouw, relatie, stress/burnout/overspannenheid, slapeloosheid)

Spreekuur op woensdag en vrijdag.

Ook werkzaam op dinsdag voor huisartsenpraktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing.