Huisartsenpraktijk Stevenshof heeft een nauwe band met de universiteit. De praktijk maakt deel uit van het Leids Eerstelijns Onderzoeks Netwerk (LEON). Lees meer over LEON.

Door deze samenwerking wordt onze praktijk vaak gevraagd voor onderzoeksprojecten. U als patiënt kunt gevraagd worden om aan één of meerdere projecten mee te werken. Uiteraard wordt u niet verplicht om deel te nemen. Uw toezegging of weigering aan onderzoek heeft op geen enkele manier invloed op de zorg van of contact met uw behandelend huisarts.

Afhankelijk van het onderzoek gaat het om het beantwoorden van vragenlijsten, het verrichten van (aanvullende) onderzoeken, het discussiëren in patiëntenpanels en dergelijke. Dit kost u extra tijd. Soms zult u baat hebben bij de nieuwe behandelmethode, soms ook niet. Dit is van te voren niet altijd duidelijk. U krijgt wel altijd meer inzicht in uw klacht of ziekte door deelname aan een onderzoek.

Er wordt er streng op toegezien dat u geen schade oploopt. Daarom wordt iedere deelname eerst beoordeeld door de huisartsen. Daarna krijgt u pas een persoonlijke brief met een verzoek om deelname aan een onderzoek.

Onze praktijk werkt daarnaast mee aan het digitaal anoniem gegevens verzamelen over het gebruik van huisartsenzorg in Nederland. Als u niet akkoord bent met het verzamelen van deze anonieme gegevens, dan verzoeken wij u dit te melden bij ons in de praktijk (via de balie, telefonisch of via de huisarts). Wij zorgen dan dat deze optie in het dossier wordt uitgezet.