Wat is het?

Vanaf maart 2020 start in Gezondheidscentrum Stevenshof de Gecombineerde Leeftstijlinterventie, kortweg de GLI. Met dit project willen de leefstijlcoaches Annemarie Bol (ook psychosomatisch fysiotherapeut) en Susanne Berbee (ook diëtiste) gemotiveerde mensen helpen hun leefstijl op een gezonde manier te veranderen.

Hoe?

De methode is een combinatie van aandacht voor voeding, beweging, en gedragsverandering. Ook thema’s als slaap, ontspanning en stressmanagement komen aan de orde.

Hoe lang?

Het programma duurt 2 jaar. In de eerste 8 maanden (het basisprogramma) zijn er maandelijkse bijeenkomsten met verschillende thema’s, erna is er een periode van 16 maanden 2-maandelijkse bijeenkomsten (het onderhoudsprogramma) om de leefstijlverandering te volgen.

Meedoen?

Om mee te doen moeten mensen 18 jaar of ouder zijn, een BMI (Body-Mass Index, de verhouding lengte tot gewicht) van 30 of hoger hebben (of 25 in combinatie met hart- en/of vaatziekten of suikerziekte) en vooral gemotiveerd zijn. Mensen kunnen zichzelf aanmelden, bijvoorbeeld via de zorgverzekeraar (Zog&Zekerheid), of kunnen vragen om een verwijzing via de huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut of psycholoog.

De bijeenkomsten vinden plaats in Gezondheidscentrum Stevenshof.

Meer weten?

Zie voor meer informatie de bijbehorende folder

 

 

Annemarie (links) en Susanne (rechts) hebben er zin in, en hopen veel mensen te kunnen helpen met deze methode!