Willemijn van der Nagel is lid van het traumazorgnetwerk West. Middels dit netwerk wordt de organisatie van de multidisciplinaire zorg bij blessures als gevolg van een trauma op elkaar afgestemd om de revalidatie te optimaliseren.

Het Leids Universitair Medisch Centrum, het HagaZiekenhuis en het Medisch Centrum Haaglanden vormen samen het Traumacentrum West.

De organisatie van traumazorgnetwerk West bestrijkt de gehele regio en houdt zich bezig met de samenwerking tussen de ketenpartners zoals ziekenhuizen, ambulancediensten, GHOR, fysiotherapeuten, etc.
De organisatie houdt zich ook bezig met het ontwikkelen van producten zoals protocollen, symposia, netwerkafspraken, die uit de samenwerking voortkomen om de kwaliteit van de betrokken disciplines op het beste niveau te krijgen.

Samen met de ketenpartners is het Traumacentrum West verantwoordelijk voor onderlinge afstemming en het optimaliseren van zorg voor de traumapatiënt, vanaf de eerste opvang op plaats ongeval, tot en met het einde van het revalidatieproces.

https://www.lumc.nl/org/traumacentrum-west/